(* Положення Київського міського відділення Національного олімпійського комітету України
[у форматі doc] – Завантажити *)
 

СКОРОЧЕННЯ:

НОК України –  Національний олімпійський комітет України;

КМВ НОК України – Київське міське відділення НОК України;

Асамблея – Асамблея КМВ НОК України;

Виконком – Виконавчий комітет КМВ НОК України;

Голова – Голова КМВ НОК України;

Відповідальний секретар – Відповідальний секретар КМВ НОК України;

Суб′єкти олімпійського руху в м. Києві:

  1.  міські структурні підрозділи національних спортивних федерацій (з олімпійських видів спорту або з неолімпійських видів спорту та такі, що визнані НОК України);
  2. державні установи та громадські організації фізкультурно-спортивного спрямування, що сприяють розвитку олімпізму в м. Києві;
  3. відповідні органи з фізичної культури і спорту  міських органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування;
  4. міські структурні підрозділи фізкультурно-спортивних  товариств та клубів;
  5. осередки  Київського міського відділення НОК України;
  6. атлети та інші акредитовані на Олімпійських іграх особи, які проживають в м. Києві;
  7. представники Київського міського відділення Олімпійської академії України;
  8. окремі громадяни, котрі сприяють розвиткові спорту та олімпізму та інші.

Стаття 1. Загальні положення

1.1. Київське міське відділення НОК України є неприбутковим осередком Національного олімпійського комітету України, з необмеженим часом дії, яке розповсюджує свою діяльність на території м. Києва, що діє згідно з Конституцією України, Олімпійською хартією, Законом України “Про об’єднання громадян”, іншими законами України, Статутом НОК України, чинним законодавством України та цим Положенням.

Рішення Генеральної асамблеї НОК, Виконавчого комітету НОК та Президента НОК України є обов’язковими для виконання  Київським міським відділенням НОК України.

1.2. Київське міське відділення НОК України з дня його реєстрації набуває прав юридичної особи, має самостійний баланс, рахунки в установах банку, печатку з власним найменуванням, штампи, фірмовий бланк, зразки яких затверджуються Виконкомом НОК України в установленому порядку, а також використовує олімпійську символіку згідно з правилами Олімпійської Хартії.

1.3. Положення зберігає свою юридичну чинність на весь термін діяльності Київського міського відділення НОК України. Якщо одне з положень чинного Положення стане недійсним, то це не є підставою для припинення дій інших положень.

1.4. Київське міське відділення НОК України несе відповідальність за своїм зобов’язанням усім власним майном.

1.4.1. Держава і засновники не несуть відповідальності за зобов’язаннями Київського міського відділення НОК України, так само як і Київське міське відділення НОК України не відповідає за зобов’язаннями держави і засновників.

1.5. Повна назва українською мовою – Київське міське відділення Національного олімпійського комітету України.

1.6. Скорочена назва українською мовою – КМВ НОК України.

1.7. КМВ НОК України здійснює свою діяльність на території м.Київа. КМВ НОК України може мати районні осередки, які створюються за територіальним принципом. Місцеві осередки в своїй діяльності керуються Статутом НОК, цим Положенням та своїми положеннями, прийнятими їхніми вищими керівними органами та затвердженими Виконкомом КМВ НОК України.

1.8. Для набуття прав юридичної особи районні осередки повинні зареєструватися у встановленому законом порядку. Районні осередки без прав юридичної особи легалізують свою діяльність шляхом повідомлення про заснування.

1.9. Офіційною мовою КМВ НОК України є українська мова, а в міжнародних відносинах використовуються офіційні мови МОК.

1.10. Юридична адреса КМВ НОК України: Україна, 01001, місто  Київ,  вулиця   Хрещатик,12, тел.044-246-72-50.


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7

Коментування вимкнене.

Останні коментарі