Київське міське відділення Національного Олімпійського комітету України (далі – КМВ НОК України) було засновано 29 квітня 2002 року. (Зареєстровано Київським міським управлінням юстиції).

Метою діяльності КМВ НОК України є розвиток, зміцнення та захист олімпійського руху у м.Києві, сприяння духовному взаємозбагаченню людей, поширення обміну цінностями національної культури під знаком ідей і принципів олімпізму, у співробітництві з державними, громадськими та іншими організаціями на засадах незалежності та доброї волі в інтересах спорту і олімпійського руху та захист інтересів своїх членів.

КМВ НОК України ставить перед собою наступні завдання:

- розвивати і захищати олімпійський рух у м. Києві;

- забезпечувати дотримання та виконання норм та правил Олімпійської хартії у м. Києві, положень Етичного кодексу МОК, Статуту НОК України;

- сприяти зміцненню авторитету і підвищенню престижу спорту в Україні та місті Києві;

- захищати інтереси олімпійського руху м. Києва у відносинах з регіональними спортивними організаціями;

- сприяти діяльності суб’єктів олімпійського руху в м. Києві;

- сприяти вивченню і збереженню олімпійської історії і традицій м. Києва шляхом поширення олімпійської освіти і культури;

- співпрацювати з міськими органами управління з питань реалізації державної політики у сфері фізичної культури та спорту з метою виконання статутних завдань;

- брати участь в програмах Олімпійської солідарності;

- забезпечити виконання положень Всесвітнього Анти-допінгового кодексу, брати участь у боротьбі проти використання в спорті заборонених речовин і процедур та брати участь у міжнародній боротьбі проти наркоманії;

- сприяти підготовці олімпійських резервів та розвитку спорту вищих досягнень і спорту для всіх у м. Києві;

- сприяти підготовці спортсменів для участі у спортивних заходах на міськомуму та національному рівні;

- проводити навчально-тренувальні та оздоровчі збори спортсменів м. Києва на власних та орендованих спортивних базах ;

- пропагувати основні принципи олімпізму на міському рівні та сприяти впровадженню олімпізму у програми фізичного виховання і спорту в закладах освіти;

- сприяти гармонійному розвитку фізичних та моральних якостей людей, зміцненню їх здоров’я;

- вважати своїм обов’язком боротьбу проти будь-яких форм насильства та дискримінації в спорті стосовно будь-якої організації або особи за расовою, релігійною, політичною, статевою або іншою ознакою, що є несумісним з належністю до олімпійського руху, діяти в дусі взаєморозуміння, дружби, солідарності та чесної гри;

- брати участь у дослідницькій та освітній діяльності в галузі спорту, допомагати у навчанні спортивних адміністраторів, а також забезпечувати, щоб таке навчання сприяло пропагуванню фундаментальних принципів олімпізму;

- захищати виключні права МОК на використання олімпійського символу, прапору, гасла, емблеми та гімну, а також в інтересах НОК України забезпечити захист емблеми та символу НОК;

- всіляко заохочувати, за допомогою відповідних заходів, підвищення ролі жінок у спорті на всіх рівнях шляхом суворого дотримання принципу рівноправ’я чоловіків та жінок;

- протидіяти будь-якому політичному або комерційному зловживанню спортом або атлетами;

- стежити за тим, щоб заходи, які проводяться під патронатом КМВ НОК України, відбувалися в умовах, що демонструють відповідальну турботу про навколишнє середовище; вживати заходів для прояву такої турботи в своїй діяльності та навчати цьому всіх тих, хто причетний до олімпійського руху;

- зберігати свою автономність та протистояти будь-якому тиску, включаючи тиск політичного, економічного та релігійного походження, що може заважати КМВ НОК України дотримуватися положень Олімпійської хартії.

Для досягнення мети і виконання статутних завдань КМВ НОК України вишукує та акумулює фінансові кошти та додаткові ресурси для фінансування своєї діяльності.


Коментування вимкнене.

Останні коментарі