Заступники.

5.19. Перший заступник, заступники, за пропозицією Голови, обираються Конференцією строком на 4 роки та виконують свої обов’язки, що пропонуються Головою та затверджуються Виконкомом, керуючись цим Положенням.

Відповідальний секретар.

5.20. Відповідальний секретар, за пропозицією Голови, обирається  Конференцією строком на 4 роки.

5.21. Відповідальний секретар несе відповідальність за діяльність штатного апарату КМВ НОК України.

5.22. Відповідальний секретар виконує наступні функції:

5.22.1. складає проект щорічного звіту діяльності Виконкому;

5.22.2. за дорученням Голови представляє  КМВ НОК України в різних інстанціях;

5.22.3. підписує документи від імені КМВ НОК України;

5.22.4. відповідає за конкретні заходи по здійсненню економічних програм КМВ НОК України та використання його фондів;

5.22.5. складає і підписує разом з Головою протоколи  засідань;

5.22.6. забезпечує підготовку документів у відповідності та на виконання рішень  Конференції та Виконкому;

5.22.7. організує роботу по веденню і зберіганню документації та архіву КМВ НОК України.

Ревізійна комісія.

5.23. Ревізійна комісія КМВ НОК України обирається  Конференцією з трьох членів КМВ НОК України строком на 4 роки. Члени Ревізійної комісії обирають голову та секретаря зі свого складу.

5.24. Ревізійна комісія діє на підставі Положення, що затверджується  Конференцією.

5.25. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб КМВ НОК України подання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів.

5.26. Ревізійна комісія має право залучати до роботи незалежних експертів.

5.27. Ревізійна комісія підзвітна  Конференції  та доповідає про результати проведених перевірок їй не менше одного разу на рік.

Стаття 6. Процедури

6.1. У разі дострокового припинення членства будь-якого члена КМВ НОК України, в тому числі Голови, Першого заступника, заступників, Відповідального секретаря та інших членів Виконкому, на його місце Конференція  на наступному засіданні обирає нового члена КМВ НОК України, який завершує термін членства в КМВ НОК України свого попередника.

6.2. Процедура проведення  Конференції:

6.2.1. Голова, або за його відсутності, присутній заступник голови за дорученням Голови, головує на засіданнях Конференції. За відсутністю Голови та заступників голови головує присутній член Виконкому старший за віком.

6.2.2. Головуючий оголошує засідання відкритим на підставі інформації від Відповідального секретаря про реєстрацію членів КМВ НОК України та наявності кворуму, веде засідання і закриває засідання  Конференції.

6.2.3. Процедура проведення організаційної частини звітно-виборчої  Конференції:

6.2.3.1. Діючі члени КМВ НОК України з дотриманням порядку та квотами, передбаченими Положенням, обирають новий персональний та кількісний склад КМВ НОК України виключно у такій послідовності:

  1. представників від міських федерацій з олімпійських видів спорту, кількість яких має переважати кількість інших представників на 10 осіб;
  2. представників від осередків  КМВ НОК України;
  3. представників від державних установ та громадських організацій фізкультурно – спортивного спрямування, що сприяють розвитку олімпізму;
  4. представників інших суб’єктів олімпійського руху в м. Києві.

6.2.3.2. Після складання повноважень виборними органами та членами КМВ НОК України попереднього складу перед новим складом членів КМВ НОК України, розпочинає організаційне засідання робоча президія у складі членів НОК, старшого за віком члена КМВ НОК України від міської федерації та секретаря робочої президії.

6.2.3.3. Робоча президія розпочинає процедуру обрання Голови, в порядку визначеному Положенням.

6.2.3.4. Після обрання Голови організаційне засідання веде обраний Голова.

6.2.3.5. За пропозицією Голови новий склад членів КМВ НОК України обирає Заступників голови, Відповідального секретаря, інших членів Виконкому, членів Ревізійної комісії та інших членів КМВ НОК України із категорії окремих громадян, що сприяють розвитку спорту і олімпізму в м. Києві.

6.2.3.6. Голова закриває організаційне засідання.

6.3. Процедура обрання Голови:

6.3.1. Голова обирається таємним голосуванням з числа членів КМВ НОК України на звітно-виборчій Конференції строком на 4 роки. Голова може обиратися на будь-який наступний чотирирічний термін. Висування кандидатів на посаду Голови припиняється за 15 днів до першого дня проведення звітно-виборчої Конференції;

6.3.2. У разі відмови всіх заявлених кандидатів від участі у виборах Голови кандидатури висуваються безпосередньо учасниками звітно-виборчої  Конференції.

6.4. Процедура обрання членів Виконкому:

6.4.1. Виконком обирається за пропозицією Голови строком на 4 роки з членів КМВ НОК України на звітно-виборчій  Конференції, на яких визначається його персональний та кількісний склад;

6.4.2. У випадку вакансії Конференція обирає нового члена Виконкому на своєму наступному засіданні. Обраний член Виконкому закінчує термін повноважень попередника, якого він замінив.


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7

Коментування вимкнене.