Стаття 3. Члени КМВ НОК України, їх права і обов’язки

3.1. Членство в КМВ НОК України є добровільним і може бути індивідуальним, почесним та доброчинним.

3.2. Індивідуальними членами КМВ НОК України можуть бути громадяни України, які досягли віку 18 років, визнають Положення КМВ НОК України, Статут НОК України і Олімпійську хартію, дотримуються Всесвітнього Анти-допінгового кодексу та Етичного кодексу МОК, підтримують діяльність КМВ НОК України. Члени КМВ НОК України персонально не відповідають за борги та зобов’язання КМВ НОК України.

3.3 До складу КМВ НОК України обираються фізичні особи:

3.3.1. представники міських федерацій з олімпійських видів спорту (по два від кожної) уповноважені її керівними органами та які утворюють більшість на  Конференції та у Виконкомі;

3.3.2. атлети-учасники Олімпійських ігор, які проживають на території м. Києва;

3.3.3. представник (один) Олімпійської академії України КМВ НОК України;

3.3.4. представники (по одному) місцевих осередків КМВ НОК України, що функціонують на території м. Києва.

3.3.5. представники (по одному) фізкультурно-спортивних товариств і організацій, а також організацій управління фізичною культурою та спортом Міністерства оборони та Міністерства освіти в м. Києві;

3.3.6. представники (по одному) інших суб’єктів олімпійського руху в м.Києві.

3.4. Будь-який член КМВ НОК України, котрий іде у відставку, за пропозицією Виконкому може бути обраним Конференцією почесним членом КМВ НОК України за особливі заслуги. Почесні члени запрошуються для відвідування Конференцій  та інших заходів, що проводяться під егідою КМВ НОК України, де вони мають право консультативного голосу.

3.5. За пропозицією Виконкому Конференція може обрати членом-доброчинцем КМВ НОК України високоповажних осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток олімпійського руху в Україні. Вони запрошуються для відвідування  Конференцій та інших заходів, що проводяться під егідою КМВ НОК України. Члени-доброчинці не мають права голосу.

3.6. До складу КМВ НОК України та Виконкому входять члени НОК, які проживають в м. Києві.

3.7. Обрання у члени КМВ НОК України здійснюється рішенням Конференції за пропозицією Виконкому за умови:

3.7.1. наявності у Виконкомі зареєстрованого подання (лист-звернення та протокол засідання) компетентного органу суб’єкта, що рекомендує свого кандидата(-ів) для обрання до складу КМВ НОК України на термін, що визначається у такому поданні;

3.7.2. визнання кандидатами положень установчих документів КМВ НОК України, Статуту НОК України, норм та правил Олімпійської хартії, положень Всесвітнього Анти-допінгового кодексу та Етичного кодексу МОК;

3.7.3. сприяння кандидатами діяльності КМВ НОК України;

3.8. Члени КМВ НОК України є представниками КМВ НОК України в територіях, організаціях, суб’єктах, які їх рекомендували.

3.9. Члени КМВ НОК України мають право:

3.9.1. брати участь в заходах, які здійснюються КМВ НОК України;

3.9.2. вносити пропозиції про включення до порядку денного Конференції, Виконкому питань для обговорення;

3.9.3. обирати та бути обраними в органи управління КМВ НОК України;

3.9.4. вносити пропозиції до органів КМВ НОК України;

3.9.5. отримувати інформацію про діяльність КМВ НОК України;

3.9.6. брати участь, за дорученням Виконкому, у роботі нарад, конференцій і конгресів, що скликаються суб’єктами олімпійського руху в м. Києві;

3.9.7. звертатись у відповідні органи КМВ НОК України за наданням допомоги;

3.9.8. вийти з членів КМВ НОК України у будь-який час за власним бажанням.

3.10. Члени КМВ НОК України зобов’язані:

3.10.1. дотримуватись вимог Положення КМВ НОК України, Статуту НОК України, Олімпійської хартії, Всесвітнього Анти-допінгового кодексу та Етичного кодексу МОК;

3.10.2. брати активну участь у діяльності КМВ  НОК України;

3.10.3. своєчасно сплачувати членські внески, якщо такі будуть запроваджені Конференціею;

3.10.4. здійснювати виконання відповідних рішень Асамблеї і інших виборних органів КМВ НОК України;

3.10.5. брати участь в засіданнях  Конференції  КМВ НОК України;

3.10.6. за вимогою інформувати Виконком РВ НОК України про свою діяльність, стосовно членства в КМВ НОК України;

3.11. Кожний індивідуальний член КМВ НОК України має один голос.

3.12. Членам КМВ НОК України видаються посвідчення встановленого зразку.

3.13. Повноваження та строк дії мандатів членів КМВ НОК України затверджуються на звітно-виборній Асамблеї на кожні наступні 4 роки.

3.14. Члени КМВ НОК України виконують свої обов’язки на громадських засадах, але їм компенсуються витрати на проїзд, проживання тощо під час виконання своїх обов’язків.

3.15. Членство у КМВ НОК України припиняється в разі:

3.15.1. закінчення повноважень відповідного представництва;

3.15.2. виключення на підставі рішення Асамблеї за порушення норм цього Положення, Статуту НОК України і Олімпійської хартії;

3.15.3. ліквідації КМВ НОК України;

3.15.4. припинення діяльності федерації або організації, яка рекомендувала члена до складу КМВ

НОК України;

3.15.5. добровільного письмового прохання про відставку на ім’я Голови. Перед тим, як прийняти відставку, Виконком може заслухати члена КМВ НОК України, що подає у відставку;

3.15.6. визнання члена КМВ НОК України судом недієздатним або безвісти відсутнім;

3.15.7. смерті.

3.16. Член, почесний член або член-доброчинець, виключений із НОК, не може бути членом  КМВ НОК України.

3.17. Заміна члена, що вибув здійснюється в порядку передбаченому п. 3.7.1. цього Положення.


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7

Коментування вимкнене.